Animace 6

Animace 7

Animace 1

Animace 2

Animace 3

Animace 5

Podmínky zapůjčení

Manuál pro zapůjčení techniky (podmínky, smlouva..)

1)Objednávka: Obchodní případ započne přijetím objednávky klienta, nejlépe v elektronické podobě, případně poštou nebo faxem.

2) Nabídka: Na základě objednávky klientovi obratem vytvoříme nabídku (cenovou kalulaci) a spojíme se s vámi telefonicky.
3) Potvrzení objednávky: Pokud klient souhlasí s naší nabídkou (cenová kalkulace), potvrdí nám objednávku už závazně.
5) Dodání a odběr: Na základě objednaných služeb dojde ve smluveném termínu a v daném místě k jejich dodání, další možností je osobní odběr.

6) Fakturace: Na základě předávacího protokolu je pronájem klientovi následně vyfakturován. Naše společnost je plátcem DPH.

 Storno objednávky

Při odstoupení od závazné objednávky do 48 hodin před termínem zápůjčení vracíme 50% z celkové ceny.
Při odstoupení od závazné objednávky dříve než 48 hodin před termínem zápůjčení vracíme 100% z celkové ceny.

Smluvní penále

V případě zpoždění vrácení zapůjčeného materiálu se klient zavazuje uhradit smluvní penále ve 100% výši ceny za každý započatý účtovací cykl prodlení(den).

1) Dle obchodního zákona / smluvní pokuta při nedodržení výše uvedených podmínek spol., Soundhire.cz

2) V případě prodlení s úhradou ceny o více než 30 dní od splatnosti faktury se klient zavazuje hradit smluvní pokutu ve 100% výši ceny faktury za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním týdnem po třicátém dni od splatnosti faktury.

3) Faktury jsou vystavovány v den vrácení materiálu se 14-ti denní splatností a zasílány na korespondenční adresu, možnost formou emailu.

Tímto ujednáním není dotčena účinnost úroku z prodlení.

Napište nám

Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

©2017, soundhire.cz | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webových stránek